Antikroppar

Protein som upptäcker och identifierar kroppsfrämmande ämnen som bakterier och virus.