Arabidopsis thaliana

Det latinska namnet på backtrav, en modellorganism inom växtbiologisk grundforskning.

Backtrav, Arabidopsis thaliana. Foto: Jens Sundström