Arvsmassa

Den totala mängden DNA i en cell. Kallas också genom.