Avkomma

Resultatet av fortplantning. Ordet används om både växter och djur. För vissa djur finns särskilda ord för avkomman som till exempel valpar, kultingar och kycklingar.