B-celler

Kallas också för B-lymfocyter och är en typ av vita blodkroppar (immunceller) som ingår i immunförsvaret. B-celler bildar antikroppar som kan vara bundna till cellytan eller frisättas. Antikroppar känner igen specifika främmande ämnen (antigen) som kan komma från till exempel sjukdomsalstrande bakterier eller virus.

Bild på en B-cell och antikroppar