B-celler

Kallas också för B-lymfocyter och är en typ av vita blodkroppar (immunceller) som ingår i immunförsvaret. B-celler bildar antikroppar som kan vara bundna till cellytan eller frisättas. Antikroppar känner igen specifika främmande ämnen (antigen) som kan komma från till exempel sjukdomsalstrande bakterier eller virus.

En B-cell och antikroppar

B-cell som tillverkar antikroppar.