Bacillus thuringensis

En jordbakterie som producerar proteiner som är giftiga för vissa insektsarter. Proteinerna kallas cry-proteiner. Sedan 1996 odlas grödor som modifierats så att de bildar sitt eget cry-protein, så kallade Bt-grödor. Preparat av bakterien används även som biologiskt bekämpningsmedel och är godkänt för ekologisk odling.