Backtrav

Det svenska namnet på Arabidopsis thaliana, en modellorganism inom växtbiologin.

Backtrav