Biobank

En samling av biologiskt material, som till exempel blod- och vävnadsprover. Proverna har ofta samlats in i sjukvården.