Bioinformatik

Ett tvärvetenskapligt ämne där datavetenskap och matematik möter biologin. Inom bioinformatiken byggs databaser som kan hantera stora mängder information om biologiskt material. Det kan till exempel röra sig om DNA-sekvenser.