Bt-gröda

En gröda som modifierats med en eller flera cry-gener från bakterien Bacillus thuringiensis. Generna uttrycker protein i växten som orsakar hål på tarmen hos specifika insekter, vanligen fjärilslarver som äter av växten, och insekten dör. Grödan får därmed motståndskraft mot vissa arter av skadegörande insekter.