Bt-gröda

En gröda som modifierats med en eller flera cry-gener från bakterien Bacillus thuringensis. De proteiner som bildas med generna som mall ger grödan motståndskraft mot vissa arter av skadegörande insekter.