CAR-T-celler

CAR står för chimär antigenreceptor. Används för att genetiskt modifiera T-celler i samband med immunterapi för behandling av cancer.

Illustration och copyright: Gunilla Elam