CAR-T-celler

T-celler som modifierats genetisk med en gen för en ny receptor som kallas chimär antigenreceptor och förkortas CAR. Med CAR kan T-cellerna mer effektivt upptäcka cancerceller. Vid upptäckt av cancerceller attackeras de av T-cellerna som också aktiverar andra delar av immunförsvaret.

CAR-T-celler är både en genterapi (celler modifieras genetiskt) och en immunterapi (immunförsvaret trimmas att bättre bekämpa sjukdom) och används främst som cancerbehandling. Vid ett fåtal mindre kliniska studier har de också visats ge positiv behandlingseffekt mot autoimmuna sjukdomar.

illustration av hur en CAR-T-cellterapi går till
Vid en CAR-T-cellterapi används patientens egna T-celler (eller T-celler från en donator) och modifierats genetiskt att uttrycka en ny receptor, en CAR. Cellerna förs tillbaka som behandling. Illustration och copyright: Gunilla Elam