Cell

Cellen kan ses som livets minsta enhet. Det finns encelliga organismer som bakterier och amöbor. De består av en enda cell och kallas för prokaryota. Flercelliga organismer, som djur och växter, består av mängder av celler som kallas eukaryota. De måste kommunicera med varandra, har en cellkärna och innehåller organeller som sköter särskilda funktioner, till exempel kloroplaster och mitokondrier.

Två eukaryota celler, en växtcell och en djurcell, och en prokaryot cell i form av en bakterie.
Bilden visar två eukaryota celler, en växtcell och en djurcell, och en prokaryot cell i form av en bakterie. Illustration och copyright Gunilla Elam