CRISPR/Cas9

En teknik för genomredigering som används för att inducera mutationer riktade till en specifik plats i genomet (t.ex. en gen). Består av endonukleaset Cas9 som klipper av den dubbla DNA-strängen och ett guide-RNA som innehåller information om var klippet ska utföras. I klippet uppstår en mutation när cellens reparationssystem lagar skadan. CRISPR står för Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats och förlagan till tekniken finns som ett försvarssystem mot virus hos bakterier och arkeér. Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna belönades 2020 med nobelpriset i kemi för sin forskning om hur CRISPR/Cas9 kan användas som en teknik.

CRISPR/Cas9 som består av ett guide-RNA och Cas9

CRISPR/Cas9 är ett komplex som består av Cas9 och en guide-RNA. Illustration: Gunilla Elam