CRISPR/Cas9

En genomredigeringsteknik som bland annat kan användas för att skapa riktade mutationer i arvsmassan. Kallas populärt för gensax. Förkortningen CRISPR står för Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. CRISPR/Cas9 är ett komplex bestående av Cas9 som är ett enzym som klipper itu DNA-spiralen och ett guide-RNA som innehåller information om var i DNA-spiralen klippet ska ske. Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna belönades 2020 med nobelpriset i kemi för sin forskning om hur CRISPR/Cas9 kan användas som en gensax.

Illustration och copyright: Gunilla Elam