cry-gener

Kodar för cry-proteiner som är giftigt för vissa arter av insekter. Olika cry-gener har använts för att via genetiskt modifiering göra grödor motståndskraftiga mot skadegörande insekter. Generna är isolerade från jordbakterien Bacillus thuringensis och grödorna kallas därför Bt-grödor.