Diploid

En cell eller en organism med dubbel kromosomuppsättning. De flesta djur, inklusive människan, är diploida eftersom de somatiska cellerna har dubbel kromosomuppsättning.