Direktiv

Inom EU, en rättsakt som sätter upp mål som medlemsstaterna ska uppnå, men medlemsstaterna får själva bestämma hur det ska gå till.