DNA-origami

Teknik där DNA-sekvenser designas så att de via basparning veckar ihop sig till en viss struktur.