DNA-polymeras

Ett enzym som är aktivt vid DNA-replikation som är det första steget i celldelningen. Används också vid PCR. Dess specifika uppgift är att sammanfoga nukleotider till en ny sträng DNA som binder komplementärt (A–T, C–G) till sekvensen av ett DNA-templat (mall).