DNA

Förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid (svenskt namn, deoxyribonukleinsyra). Det genetisk materialet i all levande organismer. Kromosomerna är uppbyggda av DNA.