DNA

DNA är en förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid som på svenska översätts med deoxyribonukleinsyra. En DNA-molekyl består av två strängar av nukleinsyror som är tvinnade runt varandra. Strukturen påminner om en tvinnad repstege och kallas för en dubbelspiral eller en dubbelhelix.  

De enskilda enheterna av nukleinsyran utgörs av nukleotider. Varje nukleotid består av en sockergrupp (deoxyribos), en fosfatgrupp och en kvävebas. Kvävebasen kan vara antingen adenin, tymin, cytosin eller guanin och förkortas A, T, C, G. DNA-sekvensen ”skrivs” ofta med dessa bokstäver.

DNA ligger skyddat i cellkärnan där det ligger virat runt proteiner, främst histoner. Tillsammans rullar DNA och histoner ihop sig och bildar det kromatin som bygger upp kromosomer.

DNA är det genetiska materialet i alla levande organismer.

illustration av de kvävebaser som ingår i RNA och DNA

RNA och DNA är båda nukleinsyror. Illustration och copywrite: Gunilla Elam.