Domesticering

Processen när en vild djur- eller växtart förändras från en vild form till en form anpassad till att leva mer eller mindre beroende av människan. Husdjur och odlade grödor är domesticerade. Begreppet härstammar från det latinska ordet domus som betyder hem eller hushåll.

Målning av en människa omgiven av domensticerade djur
Människa omgiven av domesticerade djur. Illustration: Annette Günzel