Duplikation

En typ av mutation som innebär att en DNA-sekvens har kopierats och förekommer i två eller fler kopior efter varandra.