Endonukleas

En grupp enzymer som har i uppgift att klyva polydiesterbindningen i en DNA-sträng. Cas9 som ingår CRISPR/Cas9 tillhör denna grupp.