Enzymer

Proteiner som fungerar som en katalysatorer i kemiska reaktioner. En katalysator är ett ämne som skyndar på en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. Inga levande varelser skulle existera om inte enzymer fanns. Alla reaktioner i kroppen skulle ta alldeles för lång tid.