Eukaryoter

Alla celler eller organismer med en definierad cellkärna. En av de tre stora domänerna av levande organismer dit växter, djur och svampar hör. Till skillnad från prokaryoter (t.ex. bakterier och arkéer) har eukaryoter även komplexa strukturer i cellerna som kallas organeller. Ordet härstammar från grekiskans eu=äkta och karyon=kärna.

en djurcell

En djurcell med cellkärna (orangea) och organeller till exempel mitokondrier (grå randiga). Illustration: Gunilla Elam.