Europaparlamentet

Beslutar tillsammans med ministerrådet om ny lagstiftning. Ledamöterna i parlamentet kalls parlamentariker och väljs i allmänna val i medlemsstaterna.