Ex vivo

Betyder ”utanför livet” på latin och syftar på studier av till exempel celler, vävnader, organ som isolerats från en levande organism. Studierna genomförs direkt efter isoleringen och under betingelser som så långt det är möjligt efterliknar den naturliga miljön.