Fenotyp

De observerbara egenskaperna hos en organism. Kan vara morfologiska, biokemiska, fysiologiska eller beteendemässiga.