Fluorofor

En molekyl som kan absorbera ljusenergi och sedan sända ut energin (emittera) i form av ljus. Den kan alltså fluorescera. Används för att ”färga” molekyler, delar av celler eller vävnader för att kunna studera dessa till exempel med ett fluorescensmikroskop.