Föreskrifter

Detaljregler inom ett visst sakområden som utfärdas av myndigheter. För att en myndighet ska få skriva föreskrifter måste det framgå av den förordning som föreskriften kopplas till.