Fotosyntes

Den process i växter som med solens energi omvandlar koldioxid och vatten till kolhydrater och syre.