Gen

En bit av genomet. En gen kan vara en ritning för hur ett protein ska konstrueras, men det finns också gener som ger upphov till RNA som inte översätts till ett protein.