Gen

En DNA-sekvens som innehåller information som i en eukaryot cell kan avläsas till ett mRNA (transkription) som förs ut ur cellkärnan och vidare till ribosomerna där informationen används för att tillverka ett protein (translation). Vissa gener kodar för RNA med andra funktioner än mRNA, istället för ett protein.

Schematisk illustration av hur en gen kodar för ett RNA som översätts till ett protein.
En gen består av en promotor och ett antal exoner och introner. Illustration: Gunilla Elam.