Gendrivare

En DNA-sekvens som gör att en viss gen eller allel nedärvs i större utsträckning än förväntat i en sexuellt reproducerande population.

Bild som beskriver gendrivare
Copyright: Gunilla Elam