Gendrivare

En DNA-sekvens som gör att en viss gen eller allel nedärvs i större utsträckning än förväntat i en sexuellt reproducerande population. Är en naturlig process som också kan användas som genteknik för att snabbt sprida en egenskap i en population. Ett användningsområde är att sprida egenskapen infertilitet i en population med myggor för att minska spridningen av malaria. Har bara använts i laboratorium och inte i miljön.

Bild som beskriver gendrivare
Copyright: Gunilla Elam