Genotyp

En organisms genetiska uppsättning. Ofta avses en eller flera bestämda gener. Inom biologin används det för datt beskriva de genetiska faktorer som påverkar en individs utseende och egenskaper (fenotyp).