Genuttryck

En gen uttrycks när den är aktiv. Då transkriberas genen och dess information översätts till ett mRNA som är en enkelsträngad kopia av genen. mRNA transporteras ut ur cellkärnan till ribosomerna där det används som en mall vid proteintillverkningen (translationen). En gen kan ha ett högt eller lågt uttryck vilket är en beskrivning av hur mycket mRNA som bildas.