Guide-RNA

I sammanhanget CRISPR/Cas9, en RNA-sekvens som binder till en specifik plats i genomet. Guide-RNA:t designas för att visa var i DNA-sekvensen Cas9-enzymet ska klippa.