Haploid

En cell eller en organism med enkel kromosomuppsättning. Bakterier är haploida organismer och de flesta djur, inklusive människan, har haploida könsceller.