Herbicidtolerant gröda

Gröda som överlever bekämpning av ogräs med en herbicid. Herbicidtoleranta grödor har tagits fram både med konventionell och med genteknisk växtförädling