Heterozygot

En individ som har två olika alleler av en gen.