Heterozygot

En individ som har två olika alleler (varianter) av en gen.