Homolog rekombination

Innebär att ett utbyte av DNA sker mellan två homologa kromosomer strax efter DNA-replikationen inför en celldelning.