Homologa kromsompar

Två skilda kromosomer i samma cell som är lika långa och innehåller samma loci (gener som kodar för samma proteiner).