Homozygot

En individ som har två likadana alleler av en gen.