Horisontell genöverföring

Överföring av genetiskt material mellan avlägset besläktade eller obesläktade arter, till exempel från en bakterie till en växt. Överföring av genetiskt material från föräldrar till avkomma kallas vertikal genöverföring.