Icke-målorganism

En organism, till exempel en insekt, som inte är en skadegörare men som kan påverkas negativt av en viss bekämpningsmetod.