Intron

Delar av en gen som inte innehåller information om hur ett protein ska tillverkas. Sitter mellan exonerna och klipps bort från mRNA-molekylen innan transport ut ur cellkärnan.

Schematisk illustration av hur en gen kodar för ett RNA som översätts till ett protein.
En gen består av en promotor och ett antal exoner och introner. Illustration och copyright: Gunilla Elam.