Intron

Delar av en gen som inte innehåller information om hur ett protein ska tillverkas. Sitter mellan exonerna och klipps bort från mRNA-molekylen innan transport ut ur cellkärnan.