Inversion

En typ av mutation som innebär att en DNA-sekvens kastats om och hamnat bakvänd.