Kodar för

Att ett en gen kodar för till exempel ett protein innebär att genen är en beskrivning av hur ett protein ska konstrueras.